HIBRIDNI TLAČNI KOLEKTORI

 
 


Tlačni spremnik radi na principu protoka vode pod visokim pritiskom.
Pritisak ulaza javnog vodovoda jednak je izlazu na slavinama
te nije potrebno solarni kolektor sa integriranim
spremnikom podignuti na uzvišeno mjesto
Spremnik je uvijek pun vode.
 
 
itnspajanje
Shema spajanje tlačnog solarnog spremnika
 
 
 
itn250shema
Shema solarnog kolektora ITN250
 
itnspr
Slika vanjskog i unutarnjeg spremnika ITN kolektora
itncijevi
Slika vakuumskih cijevi i konstrukcije za ITN kolektora

NAZIV PROIZVODA
ITN 200 18 58 25 GR
– Integrirani ne-tlačni 200 litara sol.bojler sa dodatnim tlačnim (8 bara) izmjenjivačem.
– Upojna površina sunčevog zračenja 1,86 m2
– 20 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 metar
ITN 250 18 58 25 GR
– Integrirani ne-tlačni 250 litara sol.bojler sa dodatnim tlačnim (8 bara) izmjenjivačem.
– Upojna površina sunčevog zračenja 2,0 m2
– 25 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 metar
ITN 300 18 58 25 GR
– Integrirani ne-tlačni 300 litara sol.bojler sa dodatnim tlačnim (8 bara) izmjenjivačem.
– Upojna površina sunčevog zračenja 3,654 m2
– 30 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 metar


 
Detaljnije o ponudama i cijenama posjetite našu internet trgovinu na ovom linku

 

↓