INTEGRIRANI NETLAČNI KOLEKTORI

 
 

Kroz solarne vakuumske grijače cijevi cirkulira voda. Voda se u vakuumskim cijevima zagrijava putem sunčeve energije te se ona prirodno podiže u spremnik dok se hladnija voda iz spremnika spušta dolje na dno vakuumskih cijevi zagrijavajući vodu tako u cijelom spremniku. Nije potrebna pumpa niti cijevovod između grijačih cijevi (kolektora) i spremnika. Voda u spremniku nije pod tlakom. Izlazna voda iz slavina teče hidrostatskim tlakom (prirodnim padom) te je potrebno solarni kolektor sa integriranim spremnikom podignuti na uzvišeno mjesto (krov ili terasu).

 

Netlacni s nivo-ventilom
Shema spajanje netlačnog solarnog spremnika sa nivo ventilom

 

Spajanje na tlačni vod preko nivo ventila (4) koji održava spremnik uvijek pun do vrha. Izlaz tople vode sa dna, nije pod pritiskom,(hidrostatski tlak,slobodni pad) pa spremnik mora biti na povišenom mjestu. Odušak (5) na tanku se mora zatvoriti i postaviti oko 0,5m cijev za odušak (6) na nivo ventil

Netlacni s elektronikom

Shema spajanja netlačnog solarnog spremnika preko elektroventila sa kontrolerom
 

-Spajanje na tlačni vod preko elektroventila 5 koji upravlja punjenje i nivo u spremniku preko elektronike, koja dobija informaciju o temperaturi i nivou preko sonde 4. Velike mogućnosti programiranja elektronike!
-Moguće je napajanje vodom netlačno (npr. šterna). Potrebno je samo osigurati dotok vode a isporučujemo netlačni elektroventilventil 5 na zahtjev! Ako nema dotoka, umjesto elektroventila ugrađuje se pumpa koja puni bojler.

 

shema kontrolera2

Shema spajanja netlačnog solarnog spremnika sa zajedničkom
cijevi za punjenje i pražnjenje

 

NAZIV PROIZVODA
INV 100 18 58 10 GR
Integrirani ne-tlačni 100 litara sol.bojler sa upojnom površinom 1.5m2
– 10 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 meta
r
– snaga 1125W.
Three Layer cijevi (Kvalitetne cijevi sa tri fotoosjetljiva sloja koja omogućuju korištenje solarne energije i kada nema sunca)
(slika konstrukcije…)
INV150 18 58 15 GR
– Integrirani ne-tlačni 150 litara sol.bojler sa upojnom površinom 2.25m2.
– 15 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 metar
– snaga 1688W.
Three Layer cijevi (Kvalitetne cijevi sa tri fotoosjetljiva sloja koja omogućuju korištenje solarne energije i kada nema sunca)

INV 200 18 58 20 GR
– Integrirani ne-tlačni 200 litara sol.bojler sa upojnom površinom 3,6 m2
– 20 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 metar
– snaga 2700W.
Three Layer cijevi (Kvalitetne cijevi sa tri fotoosjetljiva sloja koja omogućuju korištenje solarne energije i kada nema sunca)
Dimenzije cca. 2,25×2,25m (slika konstrukcije…)
INV 250 18 58 25 GR
– Integrirani ne-tlačni 250 litara sol.bojler sa upojnom površinom 3,75 m2
– 25 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 metar

– snaga 2800W.
Three Layer cijevi (Kvalitetne cijevi sa tri fotoosjetljiva sloja koja omogućuju korištenje solarne energije i kada nema sunca)
Dimenzije cca. 2,30×2,15m (slika konstrukcije…)
INV 300 18 58 30 GR
– Integrirani ne-tlačni 300 litara sol.bojler sa upojnom površinom 4,5 m2
– 30 komada grijačih cijevi promjera 58mm dužine 1,8 metar

snaga 3380W.
Three Layer cijevi (Kvalitetne cijevi sa tri fotoosjetljiva sloja koja omogućuju korištenje solarne energije i kada nema sunca)
Dimenzije cca. 2,30×2,6m (slika konstrukcije…)

 

Detaljnije o ponudama i cijenama posjetite našu internet trgovinu na ovom linku

 

↓