AM-7 Kontroler AM-7

AM-7 inteligentni kontroler specijalno je dizajniran uređaj za solarni kolektor s integriranim bojlerom. Namjena uređaja je vremenski programirano precizno upravljanje temperaturom vode u bojleru uz prikaz trenutne temperature i točnog vremena. Uređaj upravlja električnim grijačem i vrlo je podesan za upravljanje dogrijavanja električnom energijom kod solarnih bojlera.

Karakteristike AM-7:
-s elektroventilom punjenja i sondom za količinu i temperaturu vode
-prikazuje temperaturu i količinu vode u spremniku
-regulira količinu i temperaturu vode, upravlja el.grijačem, itd…
– programiranje vremena punjenja i eventualnog dogrijavanja

Tehničke karakteristike:
– Napajanje: 230V 50Hz, potrošnja kontrolera: <5W
– Točnost mjerenja temperature: ± 2 ° C
– Područje prikaza mjerenja temperature: 0-99 ° C
– Klasifikacija nivoa vode: 5 nivoa
– Snaga upravljane pumpe ili grijače trake: – Snaga upravljanog električnog grijača: 1,5 kW
– Ugrađena strujna FID zaštita: 10mA/0,1s
– Elektroventil za punjenje rezervoara: 12V DC, 0,2 – 8 bara
za direktno napajanje iz javnog vodovoda

 

 AM-7 Kontroler AT-2

Namjena uređaja je vremenski programirano precizno upravljanje temperaturom vode u bojleru uz prikaz trenutne temperature i točnog vremena.
Uređaj upravlja električnim grijačem i vrlo je podesan za upravljanje dogrijavanja električnom energijom kod solarnih bojlera.

Karakteristike AT-2:
– prikazuje temperaturu vode u spremniku
– upravlja el.grijačem, itd…
– programiranje vremena eventualnog dogrijavanja

Tehničke karakteristike:
– Napajanje: 230V 50Hz, potrošnja kontrolera: <5W
– Točnost mjerenja temperature: ± 2 ° C
– Područje prikaza mjerenja temperature: 0-99°C
– Snaga upravljane grijače trake: – Snaga upravljanog električnog grijača: 1,5 kW
– Ugrađena strujna FID zaštita: 10mA/0,1s

 

 as1 Kontroler AS-1

Kontroler za odvojene (split) solarne sisteme (sa senzorima). Kontroler AS-1 namijenjen je za upravljanje solarnim sistemima u kojima je sunčani kolektor odvojen od spremnika tople vode.
-ima četiri senzora temperature, izlaze za el.grijač i trakasti el.grijač, te tri pumpe.

Tehničke karakteristike:
– Dimenzija ulazno/izlazne jedinice: 218 x 145 x 40 mm
– Dimenzija upravljačke jedinice: 140 x 120 x 18 mm
– Potrošnja ulazno-izlazne jedinice: do 4 W
– Potrošnja upravljačke jedinice: do 0,6 W
– Maksimalni broj upravljačkih jedinica: 3
– Najveća udaljenost od U/I do upravljačke jedinice: 100 m
– Točnost mjerenja temperature ±2°C
– Opseg mjerenja temperature: 0-120 °C za kolektor, 0-100 °C za ostalo
– Priključna snaga cirkulacione pumpe: max. 500 W
– Priključna snaga tračnog zaštitnog grijača: max. 500 W
– Priključna snaga električnog grijača vode: max. 3000 W
– Senzori: 4 x NTC 3435 (kolektor T1, spremnik gore T3, spremnik dolje T2, cjevovod T4)
– Izlazi: cirkulacijska pumpa za kolektor, pumpa za recirkulaciju sanitarne vode, pomoćno grijanje, zaštita cijevi od smrzavanja, cirkulacijska pumpa visoke temperature izmjenjivača spremnika.

 

 eposude Ekspanzione posude

Ekspanzijske (ili ekspanzione) posude namjenjene su preuzimanju viška tlaka u zatvorenom sustavu centralnog grijanja, sustavu sanitarne vode ili solarnom sustavu. Prilikom zagrijavanja tekućine u zatvorenim sustavima, tekućina povećava svoju zapreminu. To širenje za posljedicu ima povećanje tlaka u sustavu te dolazi do prelijevanja tekućine iz sustava u ekspanzijsku posudu. Posuda sadrži membranu, a s druge strane je napunjena dušikom. Pošto se tlak širi, djeluje na membranu, koja se potiskuje i tako drži izjednačen tlak vode u cijevima sustava na koji je instalirana. Hlađenjem tekućine, tlak popušta, a dušik se dekomprimira i tako tjera vodu natrag u cijev. Sve se to događa bez prisustva zraka, pa se sprječava korozija unutar ekspanzijske posude.

Dostupne u veličinama: 8L, 12L, 18L

 

 ventil netlacni mala Elektroventil – netlačniPriključak: 12V DC, 1/2″

Najćešće se koristi za punjenje netlačnih integriranih bojlera iz povišenih šterni.

Radni vijek > 100.000 ciklusa
Radni pritisak: 0.1-5bara

Elektroventil upravlja punjenje i nivo u
spremniku preko elektronike, koja dobija informaciju o temperaturi i nivou preko sonde. Velike mogućnosti programiranja elektronike!

 

Detaljnije o ponudama i cijenama posjetite našu internet trgovinu na ovom linku

 

↓