SOLARNE SUŠARE

 
 
Kompletno solarno rješenje kao potpora sušarama.
(solarni kolektori, cirkulacijske pumpe, rezervar za vodu, izmjenjivač topline, cijevi i spojni probor, elektronika za solarni krug, automatika za sušenje duhana, servomotor za zaklopku)
 
– Set se projektira ovisno o kapacitetu sušare.
– Opcija izmjenivača za iskorištavanje tople vode za kućnu upotrebu
 
 


 

↓