NOVO !!! USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA UREĐAJA
ZA NAPAJANJE EL.ENERGIJOM

 
 

ups i baterije UPS-i
 
– instaliranje , servisiranje i periodično održavanje svih vrsta UPS-ova.
– specijalisti za „GE“, „NEWAVE“ i „ META SYSTEM „
 
ISPRAVLJAČKI SUSTAVI
-instaliranje, servisiranje i periodično
održavanje industrijskih ispravljača za
nadopunjavanje akubaterija za različite
pogonske pomoćne napone
– kapacitivne kontrole akubaterija sa
ocjenom preostalog kapaciteta i po potrebi
izmjene akubaterija
diesel_agregat DEA ( Diesel Električni Agregati )
 
-instaliranje, servisiranje i periodično održavanje mehanike , elektrike i mikroprocesorske automatike ( za automatski start ) Stand by DEA
razvodni_ormar RAZVODNI ORMARI :
-rekonstrukcija postojećih
-konstrukcija novih
 
KOMPENZATORI JALOVE ENERGIJE :
-mjerenje potrošnje i izračun potrebne snage kompenzatora
– instaliranje, servisiranje i periodičko održavanje

 

↓