STEALIT MAŠINA

 
 

Stroj za varenje stealita (tvrdog metala) na zubove pila za drvo sa oblikovanjem zubi.
– 100% automatski rad.

 


SMA3-3
 
SMA3-5
 

↓