PROGRESIVNI TERMOSTAT PT-2

 
 

pt-2

 
PT-2 je mikroprocesorski progresivni termostat univerzalne namjene. Na njega se mogu spojiti dva temperaturna senzora, jedan radni i drugi sigurnosni (protupožarni).
Na osnovi programirane (početne T1 i krajnje T2) temperature i zadanog vremena vodi proces sušenja duhana ili neke druge poljoprivredne kulture
 
Napajanje: 230V/ 50Hz
IZLAZ 1: max 3A/250VAC
Potrošnja: max. 2,6VA
Mjerno područje: 0-99.9°C (125°C).
Rezolucija mjerenja temp.: 0,1°
 

DIGITALNI TERMOSTAT TDS-2

 
 

td-2

 
TDS-2 je mikroprocesorski termostat sa digitalnim mjerenjem temperature od 0-99,9°C. Iako je univerzalne namjene, posebno je prilagođen vođenju procesa sušenja duhana. Na njega se mogu spojiti dva temperaturna senzora, jedan radni i drugi sigurnosni. Na osnovi mjerene i programirane (zadane) temperature vodi proces sušenja duhana ili neke druge poljoprivredne kulture

Power: 230V/ 50Hz
Output 1: max 3A/250VAC
Consumption: max. 2,6VA
Measuring range: 0-99.9 (125) Celsius.
Resolution of measurement: 0,1
 

PROGRESIVNI HIGROSTAT PH-2

 
 
– PH-2 je mikroprocesorski progresivni higrostat univerzalne namjene. Na osnovu programirane početne (RH1) i krajnje relativne vlage (RH2), te vremena (sati), uređaj otvaranjem i zatvaranjem zaklopki regulira relativnu vlagu u sušari ili drugom prostoru. Uređaj mjeri i temperature.
 

PH2

 
omogućuje 2 načina rada:
-Automatski mod rada – ovom modu uređaj mjeri relativnu vlagu i temperaturu u sušari te vrši regulaciju relativne vlage
-Ručni mod rada – U ovom modu uređaj mjeri relativnu vlagu i temperaturu u sušari ali ne vrši regulaciju relativne vlage. Relativna vlaga se regulira ručnim otvaranjem zaklopki
 

↓