UREĐAJI ZA REGULACIJU MIKROKLIME NA FARMAMA
UNIFARM 05-03-02

 
 

unifarm5 Unifarm5osig unifarm2-3


 

UNIFARM 05

 

– uređaj za regulaciju mikroklime na farmama
(svinjogojstva, govedarstva, peradarstva, itd.)
Regulira relativnu vlagu, temperaturu zraka,
temperaturu podnih ploča, ventiliranje zraka…
daljinsko mjerenje i dojava kvara
 
Tehničke karakteristike:
– mjerenje temperature grijaćih ploča lijevih i desnih boksova (rez. =0,1°C)
– mjerenje temperature zraka u prostoriji (rez. =0,1°C)
– mjerenje relativne vlage u prostoriji sa mikroproc.senzorom relativne vlage (rez. =0,1%)
– regulacija temperature grijaćih ploča, lijeva i desna strana, sa mogućnošću selektiranja punih-praznih boksova ručnim uključenjem/isključenjem grijaćih ploča, ugrađena prekostrujna zaštita grijaćih ploča svakog boksa
– regulacija temperature zraka (izlaz na rednoj stezaljci za ventil ili motor usisa zraka ili grijač zraka)
– automatska ili ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora 1-100% (rez 1%), unos preko tastature
– ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora sa potenciometrom ugrađenim na prednju ploču uređaja
– ugrađen alarm
– izlaz za vanjski alarm
– folijska tastatura
– uređaj se može nadograditi za upravljanje iz centralnog mjesta
– prekostrujna zaštita uređaja i frekvencijskog regulatora
– nadžbukna kutija sa glavnom sklopkom, prekidačem za izbor ručnog ili automatskog određivanja brzine vrtnje ventilatora, ekranom čitljivim i u mraku ( sa štednim modom), rednim stezaljkama za vanjske elemente

 

UNIFARM-03

 

Tehničke karakteristike:

– mjerenje temperature zraka u prostoriji (rez. =0,1°C)
– regulacija temperature zraka (izlaz na rednoj stezaljci za ventil ili motor usisa zraka ili grijač zraka)
– automatska ili ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora 1-100% (rez 1%), unos preko tastature
– ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora sa potenciometrom ugrađenim na prednju ploču uređaja
– ugrađen alarm
– izlaz za vanjski alarm
– folijska tastatura
– uređaj se može nadograditi za upravljanje iz centralnog mjesta
– prekostrujna zaštita uređaja i frekvencijskog regulatora
– nadžbukna kutija sa glavnom sklopkom, prekidačem za izbor ručnog ili automatskog određivanja brzine vrtnje ventilatora, ekranom čitljivim i u mraku ( sa štednim modom), rednim stezaljkama za vanjske elemente

 

UNIFARM-02

 

Tehničke karakteristike:
– mjerenje temperature zraka u prostoriji (rez. =0,1°C)
– automatska ili ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora 1-100% (rez 1%), unos preko tastature
– ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora sa potenciometrom ugrađenim na prednju ploču uređaja
– ugrađen alarm
– izlaz za vanjski alarm
– folijska tastatura
– uređaj se može nadograditi za upravljanje iz centralnog mjesta
– prekostrujna zaštita uređaja i frekvencijskog regulatora
– nadžbukna kutija sa glavnom sklopkom, prekidačem za izbor ručnog ili automatskog određivanja brzine vrtnje ventilatora, ekranom čitljivim i u mraku ( sa štednim modom), rednim stezaljkama za vanjske elemente

 

↓