Solarni bojler PP1200 -1izmjenjivač

8000,00 kn

SKU: 365 Kategorija:

Opis

Solarni spremnik 1200L za odvojene sisteme sa jednim izmjenjivačem

Netlačno/tlačni bojleri
(netlačna akumulacija, tlačni izmjenjivači)

Solarni kolektori se mogu spajati na različite načine sa PP
spremnicima:
NETLAČNI kolektori – voda u PP spremniku izmjenjivač (najsnažniji izmjenjivač, najbolji odnos cijene i kvalitete)
NETLAČNI kolektori – donji  izmjenjivač u PP spremniku (slična oprema i rad kao kod tlačnih solarnih krugova, samo je dosta jeftinije)
TLAČNI kolektori – donji izmjenjivač u PP spremniku

 

PP spremnici  mogu imati 1, 2 3 ili više izmjenjivača izmjenjivači su napravljeni od kvalitetnog inox SUS 304