unifarm2-3
Unifarm5osig

UNIFARM-3 (CIJENA NA UPIT)

1.00 Kn Cijena sa PDV-om

SKU: uni2 Kategorija:

Opis proizvoda

– uređaj za regulaciju mikroklime na farmama
(svinjogojstva, govedarstva, peradarstva, itd.)
Regulira relativnu vlagu, temperaturu zraka,
temperaturu podnih ploča, ventiliranje zraka…
daljinsko mjerenje i dojava kvara

Tehničke karakteristike:
– mjerenje temperature zraka u prostoriji (rez. =0,1°C)
– regulacija temperature zraka (izlaz na rednoj stezaljci za ventil ili motor usisa zraka ili grijač zraka)
– automatska ili ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora 1-100% (rez 1%), unos preko tastature
– ručna regulacija brzine vrtnje ventilatora sa potenciometrom ugrađenim na prednju ploču uređaja
– ugrađen alarm
– izlaz za vanjski alarm
– folijska tastatura
– uređaj se može nadograditi za upravljanje iz centralnog mjesta
– prekostrujna zaštita uređaja i frekvencijskog regulatora
– nadžbukna kutija sa glavnom sklopkom, prekidačem za izbor ručnog ili automatskog određivanja brzine vrtnje ventilatora, ekranom čitljivim i u mraku ( sa štednim modom), rednim stezaljkama za vanjske elemente